Antigentest

สินค้า

Antigentest

 • Antigentest

  Antigentest

  ความแม่นยำสูง, ความเฉพาะเจาะจงและความไวแสง

  ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ได้ผลลัพธ์ใน 15 นาที

  เก็บอุณหภูมิห้อง

  ตัวอย่าง : มนุษย์ Anterior Nares Swab

  ตรวจจับการมีอยู่ของโปรตีนจากไวรัส

  ระบุการติดเชื้อเฉียบพลันหรือระยะแรก