Latex Examination gloves

สินค้า

ถุงมือยางลาเท็กซ์

  • Disposable Latex Examination Gloves (Powder-Free)

    ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง (ไม่มีแป้ง)

    สี:ครีม วัสดุ:น้ำยาง

    การวางตำแหน่งทางการตลาด:การตรวจทางการแพทย์ รถยนต์ในช่องปาก ให้การคุ้มครองผู้ป่วยและผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์

    ขอบเขตการใช้งาน:ใช้ในการตรวจทางการแพทย์และทางคลินิก การพยาบาล การตรวจช่องปาก และการใช้งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การป้องกันด้านสุขอนามัยที่มีประสิทธิภาพแก่ทั้งผู้ป่วยและผู้ใช้ และช่วยป้องกันการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์