Irrigation syringe

สินค้า

เข็มฉีดยาชลประทาน

  • Irrigation syringe

    เข็มฉีดยาชลประทาน

    • ส่วนประกอบ: ประกอบด้วยแกนหลัก ลูกสูบ กระบอกด้านนอก ฝาครอบป้องกัน และปลายสายสวน
    • การใช้งานที่ตั้งใจไว้: สำหรับสถาบันทางการแพทย์ นรีเวชวิทยา เพื่อล้างบาดแผลหรือฟันผุของมนุษย์
    • ประเภท: ประเภท A (ประเภทแหวนดึง), ประเภท B (ประเภท Push), ประเภท C (ประเภท Ball Capsule)